Bangpakok Hospital

สัญญาณเตือน โรคระบบทางเดินอาหาร

7 มิ.ย. 2567


โรคระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย  แต่มักพบในกลุ่มวัยทำงานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ มีภาวะเครียด ขาดการออกกำลังกาย ซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยมักเกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรียในอาหาร ทำให้อาหารเป็นพิษ , โรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นต้น


สัญญาเตือนที่บอกว่าระบบทางเดินอาหารผิดปกติ

  • ท้องอืด แน่นท้อง
  • ปวดท้อง เป็นๆ หายๆ
  • อุจจาระปนเลือด
  • ท้องผูกสลับท้องเสีย
  • กลืนลำบาก น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
  • ตัวเหลือง ตาเหลือง อาจมีปัสสาวะสีเข้มร่วมด้วย

แนวทางการรักษา

  1. การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวด หรือการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เมื่อรับประทานอาหารไม่ได้หรือในภาวะขาดน้ำจากการอาเจียน ท้องเสียมาก หรือให้เลือดเมื่ออาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือดจนมีภาวะซีด
  2. การตรวจคัดกรองด้วยวิธีการส่องกล้อง 
  • การส่องกล้องกระเพาะอาหารส่วนต้น (Gastroscopy) เพื่อหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารต่างๆ เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร หรือเนื้องอกต่างๆ ซึ่งจะได้ผลตรวจที่แม่นยำและมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงหรือมีภาวะแทรกซ้อนได้น้อย
  • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อดูความผิดปกติของสำไส้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย เช่น ท้องผูกเรื้อรัง ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด 

แนวทางการป้องกัน

โรคระบบทางเดินอาหารมักพบบ่อยจากการติดเชื้อ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารและการใช้ชีวิตประจำวันให้ดี จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ เช่น ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ทานผักผลไม้ที่มีกากใยสูง งดการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่


 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.