Bangpakok Hospital

ความแตกต่างระหว่าง ไวรัส RSV vs ไข้หวัดใหญ่

2 พ.ย. 2566


RSV เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ มักพบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หากพ่อแม่ไม่สังเกตอาการให้ดี อาจคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาได้ และหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี จะทำให้เด็กมีอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ ดังนั้นการสังเกตความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรัส RSV กับไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรรู้

RSV กับไข้หวัดใหญ่ต่างกันอย่างไร 

RSV คล้ายไข้หวัด แต่แตกต่างกันตรงที่ RSV จะไข้สูง และระยะเวลาในการเป็นนานกว่า อาจมีอาการอยู่ที่ 5-7 วัน ไอนาน มีน้้ำมูกเยอะ มีเสมหะมากกว่าเป็นที่เป็นไข้หวัดใหญ่ และสิ่งที่น่ากังวลคือ พอเด็กมีน้ำมูก หรือเสมหะเยอะ บางครั้งเด็กไม่สามารถเอาออกได้ทำให้หายใจลำบาก

 

อาการของไวรัส RSV 

 • มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ติดต่อกันหลายวัน
 • มีน้ำมูก ลักษณะน้ำมูกจะมีความเหนียว
 • ไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น
 • หายใจมีเสียงหวีด หรือเสียงครืดคราดในลำคอ หายใจแรง หน้าอกบุ๋ม

อาการของไข้หวัดใหญ่

 • มีไข้สูง 38-39 องศาเซลเซียส นานกว่า 3-4 วัน
 • มีอาการปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
 • ไอแห้งๆ มีน้ำมูกไหล อาการจะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา
 • ในบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

 

วิธีการป้องกันการติดเชื้อ RSV

สามารถป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้เหมือนกับการป้องกันจากโรคไข้หวัดปกติ แต่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่

 1. ล้างมือบ่อยๆ ทั้งเด็ก พ่อแม่ และผู้ดูแล
 2. หลีกเลี่ยงการพาลูกไปในที่แออัด หรือที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
 3. หากมีอาการคล้ายไข้หวัด ควรงดพาออกนอกบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 4. สอนให้ใส่หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่มีอาการคล้ายหวัด ไอ จาม 
 5. หากมีเด็กอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน เช่น พี่น้อง ควรแยกกันเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อด้วยกัน
 6. ทำความสะอาดบ้าน สิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น และของใช้ส่วนตัวลูกบ่อยๆ
 7. ดื่มน้ำให้มากๆ
 8. พักผ่อนให้เพียงพอGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.