Bangpakok Hospital

เรื่องที่แม่ต้องรู้ หลังลูกน้อยฉีดวัคซีน

19 พ.ค. 2566


การฉีดวัคซีนของเด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ปี เป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดสร้างมาจากไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้สิ้นฤทธิ์ด้วยวิธีทางการแพทย์จนไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้แล้ว และจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกน้อยได้

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนที่ต้องระวัง

  1. อาการปวด บวมแดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน เด็กมักจะเกิดอาการบวมแข็งบริเวณที่ฉีด คุณพ่อคุณแม่ควรประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมบริเวณจุดฉีดวัคซีน และหากลูกน้อยยังมีอาการบวมเพิ่มขึ้นหรือหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 2-3 วัน พ่อแม่ไม่ควรละเลย ให้รีบนำลูกน้อยแพทย์ทันที
  1. อาการไข้ ตัวร้อน มักจะเกิดในวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ซึ่งฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน และ 4 ปี เมื่อเด็กมีอาการไข้ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นเช็ดตัวให้ลูกด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆ เช็ดตามซอคอ ข้อพับต่างๆ และให้ทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ ซึ่งอาการมักจะหายไปใน 2-3 วัน แต่ต้องเฝ้าระวังหากมีไข้สูงเกินไปเด็กอาจชักได้
  1. ผื่นตามผิวหนัง เกิดจากเชื้อที่มีในวัคซีนบางชนิด เช่น หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ซึ่งเกิดหลังจากฉีดวัคซีน 7-10 วัน และจะหายได้เองไม่เกิน 3-4 วัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนในเด็ก

  • นำสมุดบันทึกสุขภาพของเด็ก หรือสมุดวัคซีนไปด้วยทุกครั้ง เพื่อให้แพทย์ได้ดูประวัติสุขภาพและลงบันทึกติดตามการรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด
  • วัคซีนบางชนิดต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง และอาจต้องฉีดอีกครั้งราว จึงจะได้ผลในการป้องกันโรค
  • เมื่อถึงกำหนดนัด ถ้าเด็กมีไข้ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปจนกว่าอาการไข้จะหาย
  • ถ้าไม่สามารถมารับวัคซีนได้ตามนัด ควรพาเด็กไปรับวัคซีนให้ครบ ไม่ว่าจะเว้นนานเท่าไหร่ก็สามารถให้ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่
  • ถ้าเด็กเคยมีอาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีน เช่น ชัก มีไข้สูง บวม แดง บริเวณที่ฉีด มีผื่นลมพิษขึ้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีนครั้งต่อไป

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.