Bangpakok Hospital

เรื่องของสิว ที่ไม่ใช่เรื่องสิวๆ

13 ก.ย. 2565


ลีนองุ่น

สิว คือ การอักเสบของรูขุมขน และต่อมไขมัน โดยมักเป็นบริเวณใบหน้า คอ และลำตัวส่วนบน เพราะเป็นตำแหน่งที่มีต่อมไขมันขนาดใหญ่อยู่ 

และสิวมักเป็นในช่วงวัยรุ่นในผู้หญิงช่วงอายุ 14-17 ปี และผู้ชายในช่วงอายุ 16-19 ปี และมักจะหายไปในช่วง 20-25 หรือในบางรายอาจเป็นๆหายๆจนถึงอายุ 40 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดสิว

ลีนองุ่น

สิวมีกี่ประเภท

สิวมีหลายชนิด แต่สามารถแบ่งคร่าวๆ ได้ 2 ชนิดตามลักษณะที่พบ ได้แก่

  1. สิวชนิดไม่อักเสบ คือ สิวที่เกิดจากการอุดตันของรูขุมขน เรียกว่า โคมีโดน (comedone) หรือเรียกอีกอย่างว่า สิวอุดตัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของหัวสิว ได้แก่ สิวหัวปิด หรือ สิวหัวขาว และ สิวหัวเปิด หรือ สิวหัวดำ
  1. สิวชนิดอักเสบ คือ สิวที่มีการอุดตันของรูขุมขน และพบลักษณะของการอักเสบร่วมด้วย โดยมากมักเกิดตามหลังสิวหัวปิดที่ไม่ได้รับการรักษา ร่วมกับมีการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณรูขุมขน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสิวที่พบ

      2.1 ผื่นนูน หมายถึง สิวที่มีลักษณะตุ่มนูน สีแดง ขนาดเล็ก

      2.2 ตุ่มหนอง หมายถึง สิวที่มีลักษณะตุ่มหนอง แบ่งเป็น ชนิดตื้น และชนิดลึก

      2.3 ตุ่มใหญ่ หมายถึง สิวที่มีลักษณะก้อนสีแดงขนาดใหญ่ขึ้น โดยอาจพบเป็นหลายหัวติดกัน

      2.4 สิวหัวช้าง หมายถึง สิวที่มีลักษณะก้อนนูนแดงขนาดใหญ่ มีความนุ่ม (ภายในอาจมีหนองปนเลือด)


สาเหตุของการเกิดสิว

  • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
  • กรรมพันธุ์
  • การใช้ยา หรือสารเคมีบางชนิด
  • การใช้เครื่องสำอาง
  • สภาพผิวหน้าและความมันบนใบหน้า

อาหารประเภทไหนที่มีผลต่อการเกิดสิว

ยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างอาหารกับการเกิดสิว แต่มีแนวโน้มว่าอาหารบางชนิด อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดสิวในผู้ป่วยบางราย เช่น อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง และผลิตภัณฑ์จากนมวัว โดยเฉพาะนมไขมันต่ำ นมพร่องไขมัน มีความสัมพันธ์การเกิดสิว และความรุนแรงของสิว

ลีนองุ่น

การรักษา

การรักษาสิว อาจเริ่มตั้งแต่การใช้ยาทาบริเวณที่เกิดสิว ร่วมกับการรับประทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในคนที่เป็นสิวปานกลางและสิวรุนแรงอาจมีการใช้การรักษาเสริม เช่น กด , ฉีดสิว , การใช้แสงเลเซอร์ หรือการฉายแสงแดง/น้ำเงิน ที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและควบคุมความมัน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.