Bangpakok Hospital

ห้องพิเศษรวม 2 เตียง
ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้
  • เตียงผู้ป่วย
  • เครื่องทำน้ำอุ่น
  • Wi-fi Internet
  • กระติกน้ำร้อน
  • ชุดรับแขก
  • ชุดอุปกรณ์ประจำตัวคนไข้
 

  • ค่าห้อง ราคา  1,700 บาท
  • ค่าบริการพยาบาล ราคา     800 บาท
  • ค่าบริการโรงพยาบาล ราคา     300 บาท
    รวมราคา   2,800 บาท


*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.