Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

การลดขนาดหน้าอกสำหรับผู้ที่มีหน้าอกใหญ่จนเกินไป หรือผู้ที่มีหน้าอกหย่อนคล้อย เพราะหน้าอกใหญ่ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่น ปวดไหล่ ปัญหาการเลือกซื้อเสื้อผ้า ขาดความคล่องตัว ปวดหลัง เป็นต้น

แปลงเพศชายเป็นหญิง

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง เป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งอวัยวะเพศชายภายนอกให้มีรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศหญิง เทคนิคในการผ่าตัดได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด

โรคจอประสาทตาเสื่อม

เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดรับภาพชัดของจอตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนกลางของภาพ  หากพบในผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.