Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน


รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ

   คือ การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน ด้วยกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
ลักษณะอาการ, ผู้ที่ควรตรวจ
ผู้ที่มีปัญหาฟันแตกหรือบิ่น โดยใช้วีเนียร์แทนที่ฟันที่แตกหรือบิ่นได้ เพื่อให้รูปร่างฟันกลับมาสวย
 ผู้ที่มีปัญหาฟันบิดเกเล็กน้อยโดยเฉพาะฟันหน้า,ฟันเรียงตัวไม่สวยงามไม่เป็นแนวเดียวกัน วีเนียร์สามารถปรับรูปร่างของฟันให้เรียงสวยได้
 แก้ไขปัญหาฟันหน้าห่าง โดยใช้ชิ้นวีเนียร์สร้างรูปร่างฟันขึ้นมาใหม่ สามารถปกปิดช่องฟันหน้าห่างได้ โดยที่ไม่เห็นรอยต่อ
 ผู้ที่มีปัญหาสีฟันเปลี่ยนไม่ขาวใสเป็นธรรมชาติ จากการดื่มชา กาแฟเป็นประประจำ
 เพื่อแก้ไขปัญหาความยาวของฟัน
การเตรียมตัว
     การทำวีเนียร์นั้น จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียดจากทันแพทย์ เพื่อประสิทธิผลของการรักษาที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุดเพื่อให้ได้ฟันที่มี รูปร่าง สี และการเรียงตัวที่สวยงาม
ขั้นตอนการรักษา
1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม.(ประกอบกับการพิมพ์ปาก)
2. ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันเล็กน้อยบริเวณผิวหน้าฟันเพื่อติดวัสดุวีเนียร์แทนที่
3. ทันตแพทย์จะทำรูปแบบจำลอง และพิมพ์ฟัน เพื่อส่ง Lab ทำชิ้นวีเนียร์ (ใช้ระยะเวลา 7 วัน)
4. ติดวัสดุวีเนียร์ โดยทันตแพทย์จะจัดตำแหน่ง รูปแบบ,สี ตามความต้องการของผู้ป่วย
คำแนะนำหลังทำ
1. หลังติดวัสดุวีเนียร์ ควรหลีกเลี่ยงการกัดหรือเคี้ยวของแข็ง
2. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
3. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
4. ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
5. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน
ค่าใช้จ่าย
     • 1-4 ซี่  ซี่ละ 15,000 บาท
      4 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 12,000 บาท
การนัดหมายและวันทำการ
ทุุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น. (กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า)
ศูนย์ทันตกรรมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02 -8771111 ต่อ ต่อ 12653-4 , 090-198-7692
โทรสาร : 02–877–2222  
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.