Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โรคมือเท้าปากในเด็ก

2 เม.ย. 2564โรคมือเท้าปาก
 เกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มไวรัสประเภทเอนเตอโรไวรัส ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์  ซึ่งสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคและ พบได้บ่อย คือ คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และ เอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่มักพบบ่อยจะอยู่ในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเรียนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนต้น โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และ เกิดจากการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ซึ่งจะติดต่อกันโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อการได้จากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ อาการจะแสดงให้เห็นหลังได้รับเชื้อแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์

การสังเกตอาการ หากสังเกตอาการแล้วพบว่าลูกน้อยของเรามีอาการเข้าข่ายควรนำมาพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการรักษาต่อไป

 1. เด็กจะมีไข้ ผื่น ตุ่มใสๆ ขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และที่บริเวณขา
 2. มีแผลในปาก บริเวณกระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก หรือก้น
 3. เด็กจะมีการอาการกินอาหารและน้ำน้อยลง เนื่องจากมีอาการเจ็บแผลภายในปาก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะขาดน้ำได้
 4. ไม่ควรปล่อยให้เด็กมีไข้สูงเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชักและอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมา
วิธีการป้องกัน
 1. ควรจัดหาอุปกรณ์หรือภาชนะส่วนตัวให้ลูกน้อยเมื่อลูกไปโรงเรียน เช่น ขวดนม แก้วหรือกระติกน้ำ
 2. สอนให้ลูกใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อทานอาหารร่วมกับคนอื่น
 3. ปลูกฝังให้ลูกล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทางอาหาร หรือสัมผัสของเล่น
 4. ดูแลความสะอาดของอาหารและน้ำรวมถึงสิ่งของทุกอย่างที่เด็กสามารถนำเข้าปากได้
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.