Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ปิติพันธุ์ จูศิริวงศ์
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:BangpakokSamutprakanHospital

ความเชี่ยวชาญ:กุมารเวชกรรม

ภาษาที่พูด:ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

                      -  ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                      - วุฒิบัตรสาขา : กุมารเวชศาสตร์ (รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย )

-กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
08.00 - 20.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
08.00 - 12.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันศุกร์
08.00 - 20.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
วันเสาร์
08.00 - 12.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.